Gunnar Steiner


__________________________________________________________________________

ska bli en serie med korta scen för YouTube. Allt filmas med fast kamera i en
enda tagning. Scenografin är alltid den samma. Ämnena kan hämtas var som
helst ifrån: en matsedel från en pizzeria, informationsbroschyr från E-ON eller
en notis i en dagstidning ...

__________________________________________________________________________