Home

PeGAS
 
(Per Gunnar Axel Steiner)
 
__________________________________________________________________________


Aktuellt
ska bli en serie med korta scen för YouTube. Allt filmas med fast kamera i en 
enda tagning. Scenografin är alltid den samma. Ämnena kan hämtas var som 
helst ifrån: en matsedel från en pizzeria, informationsbroschyr från E-ON eller 
en notis i en dagstidning ...  

__________________________________________________________________________