Gunnar Steiner, f.d. filosofilärare med ett 
passionerat teaterintresse. 
Regisserar och skriver.
Föreläser gärna om typografi och Platon.__________________________________________________________________________
Absurditeter – en serie med korta scener för YouTube. Allt filmas med fast kamera i en
enda tagning. Scenografin är alltid den samma. Ämnena kan hämtas var som
helst ifrån: en matsedel , informationsbroschyr eller en notis i en dagstidning ...

__________________________________________________________________________