Gunnar Steiner

Gunnar Steiner, f.d. filosofilärare med ett

stort teaterintresse.

Regisserar och skriver.

__________________________________________________________________________

Absurditeter – en serie med korta scener för YouTube. Allt filmas med fast kamera i en

enda tagning. Scenografin är alltid den samma. Ämnena kan hämtas var som

helst ifrån: en matsedel , informationsbroschyr eller en notis i en dagstidning ...

__________________________________________________________________________